Tilbage til FAQ

Ordbog

POAS

Nogle online services har en høj avance - eksempelvis Software As A Service produkter.

Fysiske produkter kan godt have en lavere avance, da fysiske produkter skal transporteres, opmagsineres og håndteres.

Men uanset hvad, så er det interessant at tage avancen i betragtning, når du udregner din profit, ved at lave online markedsføring.

Lad os tage et eksempel:

  • Du bruger 1.000 kr på et samarbejde med en inflencer. Det giver dig 5.000 kr i omsætning
  • Derfor er din ROAS = 5, da: 5.000 kr i omsætning : 1.000 kr omkostninger

Siger vi til gengæld, at din avance på de solgte produkter, der udgjorde en omsætning på 5.000 kr, er lig med 40%, så resulterer din avance i  at være - omregnet til kroner:

  • 5.000 kr i omsætning x 40% i avance = 2.000 kr, hvilket svarer til din bruttoavance

Men vi skal også lige huske, at der var omkostninger til influencersamarbejdet til en værdi på 1.000 kr. Trækker vi 1.000 kr fra din bruttoavance, har du en profit på 1.000 kr.

Derfor er din POAS lig med 1, hvilket fremkommer ved at tage: 1.000 kr i profit : 1.000 kr i omkostninger.

Altså for hver krone, du bruger - får du 1 krone i profit.