Tilbage til FAQ

Ordbog

Ad blocking

Ad blocking betyder blockering af annoncer eller annoncefiltrering.

Ad blocking er er en softwarefunktion, man typisk abonnerer på for at:

  • Blokere onlineannoncering i en webbrowse
  • Blokere reklamer i en applikation
  • Opnå hurtigere hastiged på streaming, da browseren ikke skal bruge kræfter på også at hente reklamer

Ad bloking kører gerne via en browserudvidelse, men kan også køre på anden vis. 

Ad blocking har kørt i en årrække, men fra 2013 har Ad blocking taget fart. 

Hvor det før primært var mænd, der tilkøbte denne funktionalitet - er det i dag udbredt blandt alle køn. 

Det kan derfor være op ad bakke at bruge en markedsføringskanal såsom Google Ads, omend Google Ads, også har sine fordele.

Derfor bruges i dag i højere udstrækning influencers, der dominerer de sociale medier, og derfor ikke er hæmmet af ad blocking. Hvad influencer kan gøre for din forretning, kan du se mere om her: