Tilbage til FAQ

Ordbog

Brand strategi

Brand strategi er en del af markedsføringsstrategien, og dermed også den strategiske plan for, hvordan man skal positionere sit brand i markedet.

Når man taler om brand strategi, så fokuserer man på det image, som man gerne vil skabe omkring et brand. Det vil sige imagepositionering i forhold til:

  • Hvordan ønsker vi at vores kunder opfatter vores brand?
  • Hvad skal den visuelle identitet være: Logo, emballering, farver, typografi, m.v.
  • Tone of voice i din kommunikation såsom: Tone og måden at kommunikere på, samt slogans
  • Har vores brand nogle CSR-værdier?
  • Hvad skal vores brand være kendt for

Opnår vi en højere branding værdi, kan brandet også sælges til en højere pris.

Når branding stragegien er langt, at du klar til at lægge markedsføringsstrategien.

Derfor er det vigtigt at opsætte mål eller eventuelt delmål for: Markedsføringsstrategien.