Tilbage til FAQ

Ordbog

Influencer

En influencer er en person, der påvirker andre personer eller processer. 

Taler vi om influencer marketing, så handler det om, at personer på de sociale medier såsom YouTube, Instagram og TikTok, promoverer produkter eller services overfor deres følgerskare

At en influencer kan påvirke sine følgere i en given retning, skyldes i høj grad at influencerne har en høj grad af autenticitet.

Når man taler om influencers, så deler man typisk influencerne ind i følgende kategorier: