Tilbage til FAQ

Ordbog

Marketing mix

Hvad er et marketing mix?

Et marketing mix defineres af 4-7 P´er. 

I den oprindelige model, lavet af McCarthy, var der 4 Pér.

De 4 P´er

De 4 P´er står for:

 • Product
 • Price
 • Place
 • Promotion

Tesen er, at tager man hånd om de 4 P´er, så er man klar til at sælge sit produkt. 

Ser vi nærmere på, hvad de 4 P´er dækker over, kan man sige:

Produkt

 • Alt hvad der vedører produktet herunder: Design, funktioner, kvalitet, sortiment, indpakning, produktgaranti, serviceniveau osv.

Pris

 • Prisstrategi og prisfastsættelse, rabatter, betalingsbetingelser osv.

Placering (sted)

 • Distribution, lager, logistik og lager

Promovering

 • PR, markedsføring, mediestrategi, hyppighed for information m.v.
 • Da McCarthy i 1960 udbredte 4 P-modellen, var der ikke noget, der hed internettet - så det er først i nyere tid, at "Promovering" også omfatter digital og online markedsføring

De 7 P´er

I 1981 kom Booms og Bitner med en revideret udgave. Du var der ikke længere "kun" 4 P´er - men 7 P´er.

De nye P´er var:

 • People
 • Process
 • Physical evidence

People

 • Går på træning af personale, uniformer, håndtering af reklamationer, håndtering af sociale relationer

Process

 • Proces design, analyse af krav til ressource allokering, operationsmanualer m.v.

Physical evidence

 • Møbler, udstyr, støj, luft, temperatur, artefakter såsom sovenirs og erindringer 

De 8 P´er

Det sidstankomne P, der gør, at man i dag taler om de 8 P´er, er:

 • Productivity & quality - eller
 • Partnership

Det er med andre ord ikke helt afklaret, hvad det 8. P skal stå for.

Om du vælger at bruge de 4 P´er - de 7 eller 8 P´er er op til dig. Men uanset, hvad du bruger, så udgår P´erne dit marketing mix.

Sociale mediers rolle i marketing mixet

Taler vi om de sociale medier som en delt af din markedsføringsstrategi og dermed dit marketing mix, kan du overvej, hvad dine kanaler skal bruges til:

Der er ikke tale om enten/eller med en mulighed for at svare på og bruge mere end én af ovenståede indsatsområder.