Medlemskabet leveres af Loggershut ApS, Klintevej 12, 7100 Vejle, CVR-nr: 39089459. Herefter “Loggershut” henholdsvis ”Abonnementet”.

For at få adgang til influenterne på Loggershut.dk, er det nødvendigt, at du køber en abonnementsløsning, og opretter en administratorprofil, herunder angive en emailadresse, og andre relevante data. I forhold til datapolitik spørger Loggershut ikke om følsomme oplysninger, hvilket du kan læse mere om her.

Dit abonnement

Prisen for abonnementet er minimum 75 DKK/måned. med hensyn til gældende opsigelsesvarsel vil prisreguleringer varsles til e-mailadressen, som abonnenten har oplyst i forbindelse med oprettelse af en Loggershut administratorkonto. En prisregulering vil tage effekt fra førstkommende fornyelse af medlemskabet. Til hver en tid forbeholder Loggershut sig retten til at regulere prisen for abonnementet. Muligheden for opsigelse af abonnementet som følge af prisændringer følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Et abonnement er fortløbende og fornyes automatisk indtil dette aktivt opsiges, enten af Loggershut eller abonnenten. Abonnementet betales forud. Ved oprettelsen af abonnement kan der betales med kortbetaling. Efter oprettelse er det ikke muligt at skifte betalingsmetode. Er en abonnent ikke længere ansat i virksomheden, og du ønsker at være den nye abonnent, kan du kontakte: support-dk@loggershut.com for at få verificeret din adgang. Herefter vil du som ny abonnenent kunne ændre kortoplysninger under ”Min profil”, når du som ny er logget ind på Loggershut.dk

Ved oprettelse af abonnementet giver abonnenten tilladelse til, at betaling for efterfølgende abonnementssperioder trækkes automatisk via den betalingsmetode som er valgt ved oprettelse af abonnementet. Loggershut tilbyder betaling via følgende korttyper: Dankort, Visa, MasterCard og JCB.

Ved abonnementsfornyelse og dermed automatisk trækning, får abonnenten en email med et link til din kvittering. Hvis en trækning ikke kan gennemføres grundet udløb af betalingskortet eller lignende, vil abonnenten blive adviseret om dette via email, så abonnenten har mulighed for at tilknytte et andet betalingskort. Adviseringer sendes til den ved oprettelse oplyste emailadresse. Både emailadresse og kortoplysninger kan vedligeholdes under ”Min profil” når du er logget ind på Loggershut.dk.

Betalingsoplysningerne krypteres på betalingssiden hos vores betalingsudbyder Quickpay, og Loggershut.dk gemmer derfor ingen kortoplysninger. 

Ved køb af abonnement gives der samtidig samtykke til at den almindelige 14 dages fortrydelsesret bortfalder, når adgangen til servicen er benyttet, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2. Forbrugeraftalelovens regler om 14 dages fortrydelsesret vil så ikke være gældende ved køb af abonnement på Loggershut.dk, da der er tale om en service som er købt online og dermed tilgængelig med det samme. Det betyder, at abonnentens adgang er påbegyndt med forbrugerens forudgående samtykke, hvorfor anerkendelse af at fortrydelsesretten mistes.

Et abonnement er fortløbende og fortsætter indtil det aktivt opsiges. Abonnementet kan opsiges til udgangen af indeværende afregningsperiodes ophør. Manglende abonnementsbetaling anses ikke som gyldig opsigelse. Loggershut forbeholder sig retten til at sende abonnenten e-mails fra Loggershut.dk vedrørende tekniske problemer, betaling, ændringer af betingelser og lignende.

I abonnementet er ikke inkluderet internetadgang. 

Indhold og markedsføring

Hvad abonnenten aftaler med influenterne er 100% abonnentens ansvar i enhver henseende uden begrænsning af nogen art. På Loggershut´s website kan du finde vejledninger, men det er abonnentens suveræne valg og ansvar i forhold til: Enhver tænkelig dialog, aftale og udførelse af markedsføring.

Implicit betyder det også, at Loggershut på ingen måde kan blive ansvarlig for hverken: Direkte eller indirekte handlinger, omkostninger, tab, skader relateret til straf m.m. Dette inkluderer også dialoger eller aftaler, som abonnenten og influencerne har, eller har haft.

Det er abonnentens ansvar at alle love og regler, herunder også markedsføringsloven, bliver overholdt. Al content, native eller anden form for markedsføring skal derfor blandt andet klart signalere, at der er tale om reklame, så influenceren og implicit virksomheden, er transparente om, at der er tale om reel reklame.

Loggershut forbeholder sig ret til at nægte abonnenenten adgang til Loggershut og fjerne indhold, selvom abonnenten har betalt abonnement for en periode. Dette kan blandt andet ske i den forbindelse, at abonnenten arbejder imod Loggershuts interesser, misbruger Loggershut, eller opfordrer til markedsføring indenfor racediskriminerende henholdsvis andre forhold såsom: Trusler, terror, had og kriminalitet m.m.

Loggershut kan ikke bruges til promovering af indhold indenfor:

  • Gambling
  • Euforiserende stoffer
  • Alkohol
  • Voksentindhold eller seksuelle forhold - herunder også dating, sexlegetøj af enhver art, samt intimfotos eller videoer af mindreårige

Alle influencers bliver kvalitetssikret før influcerne bliver online tilgængelige for abonnenten på Loggershut.dk. Men det er ikke Loggershut´s direkte eller indirekte ansvar at afprøve rigtigheden af alle influencernes online profiler, idét influencernes adfærd på internettet er dynamiske.

Er abonnenten og en influencer ikke enige om fremgangsmåden eller udførelsen, har abonnenten mulighed for at give Loggershut et praj, hvorefter Loggershut gerne kommer med et indspil i forhold til fortsat eller afsluttende dialog mellem abonnenten og influenten. Men det er ultimativt abonnentens valg og ansvar, hvordan dialog og udførelse skal køres i forhold til influenten.

Abonnenten opfordres til at vælge influenter ud fra personlighed og interesser. Abonnenten låner influenten til at markedsføre abonnentens produkter eller services. Derfor kan abonnenten kun foreslå, men ikke bestemme i detaljer, hvordan influenten skal: Markedsføre, teste eller på anden måde vise eller fortælle influecernes følgere, om abonnentens produkter eller services. 

Abonnenten bør derfor også være opmærksom på, at en influencer kan fortælle, hvad influenceren synes om abonnentens produkter og services, herunder fordele og ulemper. Dette er med til at højne influencerens troværdighed, hvilket implicit tilgodser abonnenten, da en ærlig anmeldelse er bedre end en test, hvor kun fordele fremhæves.

Loggershut kan vederlagsfrit genbruge materiale af enhver art, som abonnenten og influenterne har lavet via Loggershut.

Ansvarsfraskrivelse

Loggershut kan ikke gøres ansvar for tab af nogen art, som abonnenten eller influenten måtte lide. Ej heller i forbindelse med at websitet ikke er tilgængeligt, forsinkelser eller fejl.

Loggershut kan ligeledes ikke gøres ansvarlige for de informationer eller vejledninger, som findes på Loggershut.dk, uanset om disse mod forventning utilsigtet skulle være ukorrekte. Skader eller tab, der beror på informationer eller vejledninger fra Loggershut kan derfor ikke godtgøres i enhver henseende.

Det er både abonnentens og influentens ansvar løbende at følge udviklingen i betingelserne for brugen af Loggershut.

Hvordan du ikke må bruge Loggershut

  • Modificere, ændre eller forsøg på at bruge Loggershut på en enhver art for uautoriseret måde
  • Ødelægge, skade, overbelaste, forringe eller deaktivere Loggershuts platform og services, eller netværk forbunde med denne service
  • Inkludere Loggershut i meddelelser af enhver art, der kan have karakter af spam
  • Skadevoldende adfærd

Værneting:

I det tilfælde, at en abonnenent og Loggershut, ikke kan blive enige om en tvist, har abonnenenten mulighed for at gå rettens vej. I alle tilfælde, uden undtagelse, hvor en retssag skal køres, skal det foregå ved retten i Kolding, i Danmark.

Copyright og rettigheder

Alle rettigheder er forbeholdt Loggershut inklusiv immaterielle rettigheder og copyright. Loggershut ejer titel, ophavsret og andre immaterieller rettigheder til software og indhold.

Loggershut logo kan ikke bruges af andre end Loggershut uden at Loggershut har givet skriftligt samtygge hertil. 

Support

Ved spørgsmål eller reklamation bedes du kontakte vores kundeservice på support-dk@loggershut.com.