Tilbage til FAQ

Influencer marketing

Hvad betyder influence på dansk?

Vil du gerne vide, hvad "influence" betyder på dansk, skal der skelnes mellem - om der er tale om et navne- eller udsagnsord.

Forklaringen finder du her: