Influence dansk oversættelse

Som det vil fremgå af næste afsnint, så har ordet: Influence, en række synonymer, men oversætter vi ordet: Influence fra engelsk til dansk betyder ordet: Indflydelse.

På dansk taler vi om influenter. Disse influenter kan være politikere, som har indflydelse på politikken og dermed også lovgivningen, som bliver gennemført i Danmark. 

Men der er også andre former for influenter, som ikke ikke har officiel titel af at være politikere, men sagtens kan være en stærk meningsdanner i medierne. Det kan eksempelvis være kendisser, herunder også musikere og skuespillere. Skespilleren Matt Damon er ambassadør for at vi får bedre drikkevand til alle. Den kvindelige skuespiller Angelina Jolie er ambassadør for UNHCR (FN) og musikeren Bono fra U2 taler med verdens ledere. Vi kan derfor tale om at være influent på mange forskellige niveauer.

I denne artikel breder vi begrebet influence ud til at handle om influenter på de sociale medier, men først tager vi lige fat i synonymer til ordet influence.

Influence synonym

Her kan vi skelne imellem navneord og udsagnsord.

  • Som navneord betyder influence: Kraft eller autoritet.
  • I forbindelse med "at være" (et udsagnsord som betegner en tilstand eller en handling), er der et hav af muligheder. Som influencer kan du være slagkraftig, dominerende (lang tillægsform), ledende eller blot have indvirking på personerne, som du taler med. Det kan også være, at du er kontrollerende eller kommanderende. 

Så tilbage til sporet om, hvordan man kan være influent via de sociale medier.

Social influence i Danmark

De i starten omtalte politikere, skuespillere og musikere, er også repræsenteret på de sociale medier. Specielt er de glade for Twitter, der er kortfattet, men ikke et visuelt medie. Hvorfor influenterne vælger at bruge Twitter kan skyldes, at det er et af journalisternes foretrukne sociale media platforme.

 

Fremtiden´s influencer

Det er så småt begyndt, men ingen ved endnu, om det bliver stort i fremtiden - men virtuelle influencers er et nyt fænomenn indenfor digital markedsføring.

I dag er der eksempler på at store amerikanske brands har valgt at køre influencerkampagner med netop virtuelle influencers. Hvor vidt det har været en succes, har de amerikanske virksomheder være ret fåmeldte om. 

Hvad betyder influencers for dig

Vil du gerne i kontakt med danske influencers, som har indflydelse på deres følgere via Instagram, YouTube eller lignende, så kan vælge at bruge Loggershut. 

 

Influencer marketing på Instagram

influence dansk

Danske influencers viser en række produkter

danske influencers

Produktet gøres personligt

dansk svømme influencer