Kan kommuner bruge influencers?

Hos Loggershut oplever vi en stigende interesse hos kommunerne i Danmark i forhold til influencer marketing. Og det er der flere gode grunde til:

 • Influencer marketing er en effektiv måde at nå ud til en målgruppe, som ellers kan være svær at få kontakt med
 • Man får en personlig vinkel på et ønsket budskab / en kampagne
 • Influencerne har en høj grad af troværdighed hos deres følgere, hvilket kommunerne tapper ind i
 • Den yngre del af befolkningen er på de sociale medier - men ikke nødvendigvis andre steder

Efter glædesrusen har lagt sig over de mange fordele, der er - så kan der melde sig en vis bekymring:

 • Hvad med GDPR?
 • Hvad med godkendelsesprocessen i forhold til kreativerne, som influencerne laver?
 • Hvordan laver vi en influencer kampagne?
 • Hvor kan vi finde lokale influencers?
 • Hvordan laver vi en influencer kontrakt?
 • Hvordan betaler vi influencerne?
 • Kan vi internt håndtere influencer marketing, i forhold til vores godkendelsesniveauer?

Alle spørgsmål er reelle, men det er nu, at du kan sænke skuldrene, for markedsføringsloven og reglerne er de samme for både for private virksomheder og det offentlige. Med andre ord, så er influencer marketing en rigtig god idé.

Det er der gode eksempler på:

 • Under Covid-19 kørte Sundhedsministeriet en vejledende kampagne i forhold til håndhygiegne - målrettet de unge. Se kampagnen her.
 • Udenrigs- og Integrationsministeriet kørte en kampagne med fokus på social kontrol. En kampagne, som Loggershut hjalp med:

Influencer kampagne eksempel - Det offentlige

 • Tiltrækning af nye medarbejdere (Sosu-hjælpere og Sosu-assistenter) til Holbæk Kommunue. Nedenfor ser vi på nogle af de refleksioner, som Holbæk Kommune´s kommunikationsafdeling har gjort sig:

Processen

For at få et godt indblik i den proces, som Holbæk Kommune var igennem, får du her de vigtigste pointer:

1. Udfordringen

Der vil på landsplan mangle SOSU’er i de kommende år, og denne udfordring førte til udviklingen af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi i Holbæk Kommune.

En del af strategien beskæftigede sig med udfordringen:

"Hvordan kommer vi ud med budskabet om, at det er attraktivt at arbejde som SOSU´er i Holbæk Kommune? Og hvordan når vi ud til en attraktiv og relevant målgruppe i denne sammenhæng?"

Da kommunikationsafdelingen er kendetegnet ved personer, der er innovativt tænkende og vant til at færdes på de sociale medier - lå svaret lige til højrebenet.

"Vi skal bruge lokale social media influencers"

2. Præmissen

Som i andre kommuner så er der nogle godkendelsesprocesser.

Det var derfor centralt - før igangsætning af projektet - at få sikret, at styregruppen og godkendelsesniveauerne var klar til at en influencer marketingkampagne blev igangsat.

Hos Holbæk Kommune var det kommunikationsafdelingen og projektgruppen bag SOSU-projektet, der stod for kampagnen.

3. Overvejelser

Af nogle af de overvejelser, der hurtigt meldte sig, var:

 • Hvordan gør vi?
 • Hvilke udbydere på markedet kan vi benytte (og hvem er bedst)?
 • Hvordan skaber vi gode resultater?
 • Hvordan sikrer vi, at GDPR og markedsføringsloven bliver overholdt?

4. Tilbud indhentes

Ud fra 3 prisniveauer (lav - mellem - høj), fandt man hurtigt ud af, hvad man kunne få for et kampagnebudget.

Udfordringen var imidlertid at finde en leverandør, der i tilstrækkelig grad kunne sætte sig i kundens sted og ikke eksempelvis tilbød kampagner med influencers, som ikke var lokalt forankret - eller var mega-influencers (som kan nå bredt ud - men ikke nødvendigvis er lige så effektive som micro-influencers).

Af tilbudene skulle det klart fremgå:

 • Kampagneperiode
 • Minimum antal posts
 • Minimum antal stories
 • Pris

5. Udvælgelse af leverandør

For at komme i betragtning som leverandør, var det vigtigt for Holbæk Kommune, at der var en forståelse for, at der var tale om et samarbejde med en politisk organisation, og processerne / den tidsmæssige horisont ville afhænge heraf.

Det var ligeledes centralt, at leverandøren forstod, at der var fokus på influencers, der boede i Holbæk Kommune.

Og så skulle der kun være tale om influencers, hvor det naturligt gav mening at tale om social- og sundhedsuddannelsen og henholdsvis jobbet som SOSU-medhjælper eller SOSU-assistent i Holbæk.

For at tage den endelige beslutning i forhold til valg af leverandør var det ønskværdigt, at leverandøren havde nogle cases eller referencer i forhold til at samarbejde med det offentlige, hvorfor valget faldt på Josephine Staunsbjerg.

 

6. Styregruppen blev informeret

Da leverandøren var på plads, kunne kommunikationsafdelingen og projektgruppen bag SOSU-projektet fortælle styregruppen:

 • Leverandøren ville sikre, at influencerne´s kreativer var: Relevante, lødige og i en god kvalitet
 • Leverandøren ville sørge for, at markedsføringsloven blev overholdt
 • Der ville være billeder af borgere i Holbæk Kommune, så GDPR-reglerne skulle overholdes, i samarbejde med leverandøren
 • Leverandøren var vant til at håndtere influencer-kontrakter, og Holbæk Kommune fik kontrakterne til gennemsyn (det var der afsat ekstra tid til)
 • Leverandøren stod for betaling af influencerne, og der var transparens i forhold til, hvad influencerne fik, og hvad leverandøren tjente på at håndtere hele kampagnen
 • Holbæk Kommune var med i udvælgelsen af influencerne

Til højre ses et eksempel fra kampagnen - lavet af micro-influencerne: @mariadbirch og @emilieheand

 

7. Evaluering af kampagnen

Holbæk fik et datasæt af leverandøren, så effekten af influencer-kampagnen kunne måles.

Det var derfor muligt at måle effekten i forhold til, andre markedsføringskampagner, som Holbæk Kommune har brugt, for at tiltrække nye medarbejdere - i et område, hvor det kan være en udfordring at få nok ansøgere.

Holbæk Kommune - sosu kampagne

8. Erfaringer fra kampagnen

Der blev gjort følgende erfaringer:

 • Fra de indledende tanker blev gjort i forhold til: Hvordan tiltrækker vi nye Sosu´er (som beskrevet i punkt 1) - til, at kampagnen blev evalueret - gik der cirka 1,5 år
 • Micro-influencers var særdeles egnet til formålet
 • Referencer er vigtige, da det kræver et specielt mindset hos leverandøren, at samarbejde med en politisk organisation
 • Kampagnen var en kæmpe succes

Sidder du med overvejelserne, om: Kan influencer marketing bruges til mit projekt? 

Så er du velkommen til at klikke på nedenfor - På den måde får du en uforpligtende og gratis sparring: