Tilbage til FAQ

Kampagner

Hvad er reglerne ved brug af influencere under 18 år?

Når en influencer ikke er fyldt 18 år, er influenceren ikke myndig jf. værgemålslovens § 1.

Derfor kræver et influencer samarbejde - hvor influenceren er under 18 år - at influenceren har forældrenes skriftlige samtykke, for at kunne lave en influencerkampagne for dit produkt eller brand. Årsagen er, at influencere under 18 år ikke har ikke den samme erfaring som voksne til at gennemskue det kommercielle samarbejde.

En samtykkeerklæring fra en forældre skal være:

  • Frivillig
  • Specifik (på baggrund af dit influencer pitch)
  • Informeret (fyldestgørende information om baggrunden for et influencersamarbejde - igen kan et influencer pitch bruges)
  • Utvetydig (må ikke kunne misforstås)

Teksten skal være skrevet i et neutralt sprog, så teksten er letlæselig.

Hvis en influencer under 18 år handler i strid med værgemålslovens § 1, stk. 2, er aftalen er ugyldig. Giver den umyndige influencer ikke korrekte oplysninger om sin alder - eller ikke oplyser korrekt - om det manglende eller falsk skriftlige samtykke fra en forældre - vil aftalen også være ugyldig.

Influencere under 18 år må ikke fremvise farlige situationer eller i aktiviteter overfor deres følgere - hvor situationen er er skadelige for influenceren selv eller andre. Der må derfor ikke anspores til potentielt farlig aktivitet eller adfærd.

Markedsføringslovens § 8, stk. 3, indeholder et forbud, så markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde fotos, video, omtale eller henvisningeer til rusmidler, herunder også alkohol og sodavand med alkohol.

Hvis målgruppen for din kampagne - det vil sige følgerne til influenceren - er under 18 år, så skal influenceren være særlig opmærksom. Influenceren må eksempelvis ikke bruge sex i sin markedsføring af et produkt, da følgerne vil blive bragt ind i et univers, hvor de ikke nødvendigvis har forudsætninger for at bevæge sig i.

Influenceren skal højt og tydeligt i starten af en post eller video gøre det klart, at der er tale om reklame.

Vil du gerne se et eksempel på en influencereklame, hvor målgruppen var piger - både over og under 18 år - kan du klikke her.